Chat với chúng tôi
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM
  • CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACTION KINGDOM

Mẫu Báo cáo Giám sát, Đánh giá Đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án có nguồn vốn khác

Mẫu Báo cáo đánh giá, giám sát tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ, 6 THÁNG, NĂM ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Mẫu phụ biểu về thông tin dự án, tiến độ lập thiết kế, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ chi vốn, đầu thầu, tiến độ thực hiện dự án, thực hiện hợp đồng, thanh toán vốn

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KHI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN


Hỗ trợ trực tuyến

Ms Huyền
Talk with me via Skype

ĐT: Zalo: 0962519815

Tư vấn kịch bản

Fanpage

Đối tác

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image